Gänget som håller trycket uppe!

BLOG

Varför Service

Kontinuerligt service och underhåll är nyckeln till en driftsäker, energieffektiv, miljövänlig och hållbar drift.

Maskiner som hanterar luft behöver regelbunden service och översyn, gäller alla typer av kompressorer eller fabrikat och exempel på detta är skruvkompressorer, kolvkompressorer, lamellkompressorer, scrollkompressorer, centrifugalkompressorer, blåsmaskiner och vacuummaskiner. Det gäller även alla tillbehör som är kopplat till tryckluftssystemet som tex. torkar, tankar, olika slags filter, gasgeneratorer mm.
Gemensamt för alla är behovet av service och underhåll, men både omfattningen av service och serviceintervallen varierar mellan de olika typerna maskinerna och tillbehören samt även på den omgivande miljön. Man räknar med att en skruvkompressor som går 2 – 4 000 h/år normalt behöver service minst 1 gång/år.

  • Olja är en färskvara, därför är det viktigt att den inte lagras för länge. Oljans syfte är att smörja, täta och kyla maskinen och oljans egenskaper försvinner med tiden. Rekommendationen är att byta minst 1 gång/år beroende på oljetyp och kvalitet.
  • Oljefilter har som syfte att rena oljan från avfällningar som bildas vid komprimering. Blir filtret igensatt fungerar inte smörjningen lika bra, vilket kan göra att maskinen stannar eller i värsta fall går sönder och maskinens livscykel bli förkortad.
  • Luftfilter är till för att förhindra att större partiklar kommer in i kompressorns system vilket kan leda till katastrofala konsekvenser. Ett igensatt luftfilter leder till ett undertryck skapas, dvs den mängd luft som kompressorn behöver för att komprimera och leverera den luftmängd som den ska leverera. Både temperaturen och energikostnaden stiger markant och maskinen har svårt för att utföra sitt syfte.
  • Separatorfilter är till för att separera oljan från luften och för att minimera restoljemängden som lämnar maskinen. Ett mättat filter resulterar i ökad restoljemängd som kan få konsekvenser för användningsområdena och slutprodukten.
  • Stamfilter i olika reningsgrader är extra luftreningsfilter efter maskinen, de finns där för att rena luften till den nivå som produktionen kräver. Tex. enligt ISO 8573-1
  • Tryckluftstorken är till för rena tryckluften från vattenånga. När luft komprimeras slår man samman vattenångan och fasta vattenpartiklar skapas. Här finns det en hel del olika torktekniker att förlita sig till för uppfylla den torrhetsgrad som krävs för just den egna produktionen. En inte korrekt fungerande tork kan orsaka skador för enorma summor pengar. Tex. bidra till ökad bakteriell tillväxt, vilket är inte rekommenderat i tex. livsmedel eller farmaceutisk produktion.
  • Slitdelar som drivremmar, skruvelement, motorlager, packningar, tätningar, slangar etc. (som en kamrem i bil), behöver bytas efter x-antal timmar för att maskinen skall vara driftsäker, ekonomisk och fungera i många år.

Att observera är att alla tryckluftssystem är olika beroende på verksamhet och omfattning, därför varierar också innehållet och behovet av service.

Tänk på att en väl genomförd service förlänger livslängden på ert tryckluftssystem och bidrar till en kostnadseffektiv och driftsäker produktion.