Gänget som håller trycket uppe!

BLOG

Premium Service

Premium Service

Premium service är en fullständig service av er trycklufts anläggning, enligt Service och Underhållsschema för varje maskin och tillbehör. Förutom sedvanligt byte av delar enligt schema, kontrolleras även funktionen av maskiner och tillbehör. Slitdetaljer kontrolleras och byts ut vid behov för att maskinen/tryckluftanläggningen skall fungera problemfritt fram till nästa service. Ett serviceprotokoll skickas efter varje service. Eventuella extra åtgärder som behöver göras med tryckluftsanläggningen inför nästa service dokumenteras samt diskuteras med kund och planeras i vårt serviceprogram. Vi kontakter er i god tid före nästa service så att ni kan planera ett optimalt tillfälle för service.

Vad ingår i en Premium Service

 • Vi utför service på alla typer av tryckluftsmaskiner och fabrikat
 • Service av kompressor/tryckluftsaggregat enligt serviceschema
 • Kontroll av kyltork och övriga tillbehör
 • Kontroll och eventuellt utbyte av slitdelar
 • Luftfilter, olja, oljefilter, separatorfilter och övriga delar med hög kvalitet
 • Servicetekniker med hög kompetens
 • Vi har även mobila kompressorer som kan kopplas in vid servicetillfället
 • Serviceprotokoll efter varje service
 • Garanti på utfört arbete
 • Planering för kommande service enligt serviceintervall

Allt för att ni skall få en välfungerande tryckluftsförsörjning som fungerar optimalt alla dagar på året i många år framåt, vi ser till att service genomförs enligt maskiners eller anläggningens krav.
Förutom service och underhåll kan vi erbjuda

 • Läcksökning – för att minimera läckor för att minska förbrukningen
 • Flödesanalys – för att se hur mycket luft verksamheten använder (toppar) under dygnet, för att optimera hur mycket tryckluft verksamheten behöver.
 • Rådgivning av tillbehör (service teknikerna hjälper gärna till och optimerar anläggningen)
 • Installation av nya/ begagnade kompressorer och tillbehör
 • Reservkompressorer vid tillfälligt behov
 • Rådgivning vid ändring av eller ny kompressor anläggning

Premium Service till er tjänst