Gänget som håller trycket uppe!

BLOG

Miljö och Krav

För att kompressorn skall fungera bra och för att miljön runt omkring skall vara arbetsvänlig och säker är det viktigt att tänka på vissa saker.

  • Placera gärna kompressorn i ett eget utrymme. En kompressor låter alltid även om de moderna kompressorerna är relativt tysta. För att er arbetsmiljö skall blir tystare.
  • Rekommenderad omgivningstemperatur där kompressorn är placerad är +5-300C. Gärna i ett svalt utrymme, men den får absolut inte frysa. Kompressorn i sig alstrar värme när den komprimerar luft. Och vid högre temperaturer genereras mer kondens.
  • Ha bra inkommande ventilation till utrymmet eftersom kompressorn behöver mycket luft till komprimeringen av luft. Då arbetar också kompressorn mer energieffektivt.
  • Se till att utrymmet där kompressorn står är dammfritt, annars hamnar alla partiklarna i luftfilterna till kompressorn. De behöver annars bytas oftare och maskin går inte så effektivt.
  • Tänk på att alla ledningar från kompressorn ut till produktion skall vara täta. Täta om det finns luftläckor. Det undviker att kompressorn går i onödan vilket medför högre energi och servicekostnader samt förkortar livslängden på utrustningen.

Sedan har vi lagstadgade krav på en tryckluftsanläggning, eftersom den jobbar med högt tryck. Många anläggningar har mellan 6 och 13 bars tryck (vanligast är 7-8 bar).

  • Se till att luftbehållare är besiktigade och inspekteras regelbundet. Följ den lagstadgade tryckkärlsnormen AFS
  • Buller i arbetsmiljön kontrollerar Arbetsmiljöverket, därför är det bra att placera kompressorn i ett separat utrymme.
  • Olja, oljefilter och separatorfilter räknas som Farligt avfall och måste tas hand om på ett korrekt sätt och av en godkänd leverantör. Det gäller även trasor och annat förbrukningsmaterial som används i samband med service.

Tänk på att Miljön är viktig för en tryckluftsanläggning, ur många synvinklar