Gänget som håller trycket uppe!

BLOG

Finansiell Servicelösning

En kompressor servas normalt 1-2 gånger per år enligt underhålls och service schema. Vid varje servicetillfälle byts exempel luftfilter, oljefilter, olja och oljeseparatorn byts vid vartannat eller tredje servicetillfälle. Andra slitdelar som minimitryckventil, oljestoppventil, termostat, insugsregulator, koppling, drivremmar, motorlager eller lager i skruvenheten byts vid olika tillfällen med en varierad intervall, och när t.ex. skruven behöver bytas eller renoveras i en skruvkompressor upplevs det då för många som en väldigt hög kostnad. Likväl torkmedel till adsorptionstorkar, aktivt kol eller andra kostsamma delar som ingår i underhållet.

Vi erbjuder en finansiell servicelösning, med en fast låg månadskostnad med allt inklusive. De förhöjda kostnaderna 1-2 gånger per år vid varje servicetillfälle elimineras samt även den högre kostnaden vid ett större underhåll och service ex. när skruven behöver bytas ut.

I en finansiell servicelösning kan vi även lägga in vissa produkter som tex. ny kompressor, tork eller andra tillbehör som normalt medföra en hög engångskostnad som vi inkluderar i månadskostnaden som man enkelt kan budgetera efter.

Lämna en förfrågan, så återkommer vi med ett förslag till lösning.

Finansiell Servicelösning – Premium Service