Gänget som håller trycket uppe!

BLOG

Kvalitet och Pris

Priset på Servicen är ofta kopplat till hur hög kvalitén är på servicen.

Den enklaste typen av service man kan utföra är att endast byta olja och filter, många bolag offererar bara denna typ av service, vilket i sin tur medför ett lägre offererat pris.
Samtidigt måsta man ta hänsyn till att använda olja, filter och andra delar med hög kvalitet, som är avsedda för den specifika maskinen för att det inte skall uppstå merkostnader i förlängningen (ex. koksning, oljeläckage eller onödiga driftstopp). Ett lägre servicepris kan innebära att maskinens villkor inte uppfylls. Olja som inte är anpassat för maskinen, filter utav en sämre kvalitet etc.

För att en kompressor skall fungera funktions fritt under många år behöver även andra delar bytas ut med jämna mellanrum ex. remmar, slangar, tätningar, lager och är oftast enligt den specifika maskinens service och underhålls schema, men miljön och förutsättningarna där maskinen verkar har även den en stor betydelse på hur ett serviceschema egentligen ska se ut.

För oss är inte filter och oljebyten en service. Service är när man ser till helheten av den funktionella kompletta centralen. Alla produkter i centralen har med varandra att göra för att skapa en komplett och rätt funktion. Därför har vi själva tagit fram ett underhållschema med en dokumenterad checklista för all utrustning i centralen. Där vi alltid går igenom funktion av mjukvaror, elektronik och mekanik för att säkerställa att alla produkter i en central får de förutsättningar de behöver för att utföra den uppgift den har.

Efter utförda arbeten överlämnas alltid ett digitalt protokoll på vad som är gjort och hur statusen är.

Det bästa är om man kan kombinera bra priser med rätt kvalité på servicen.

Tänk på både pris och kvalitet, för ett korrekt underhåll samt en bra service.