Gänget som håller trycket uppe!

BLOG

Typ och Storlek

Typ av Tryckluftsmaskiner och Varianter

Det finns många varianter av maskiner och tillbehör som hanterar tryckluft för olika behov som ex. kolvkompressorer, skruvkompressorer, turbokompressorer, blåsmaskiner, vaccummaskiner, tryckluftstorkar, nitrogengeneratorer mm.
Det finns ännu fler märken och fabrikat, skall man dessutom lägga till alla varianter och storlekar av maskiner som varje tillverkare har finns det många hundratals varianter av tryckluftsmaskiner och tillbehör, där var och en maskin och tillbehör har sitt specifika behov av service och underhåll. Detaljerna som behövs vid service och underhåll kan också skilja beroende på årsmodell och även serienumret på maskinen. Den gemensamma nämnaren är att alla hanterar tryckluft.

Många företag har ofta mer än en variant av maskin och tillbehör, och ofta mer än ett fabrikat. För att göra service och underhåll så kostnadseffektiv som möjligt, och för att minimera stillestånd vid varje service är det bra om hela tryckluftsanläggningen kan servas samtidigt vid endast ett tillfälle. Sedan är det ju viktigt att en fullständig service och underhåll genomförs, så att även slitdelar också byts, så man slipper dyra och onödiga avbrott mellan de planerade service tillfällena.

Tänk på att Kompetensen finns hos er Service Partner