Gänget som håller trycket uppe!

BLOG

Tillbehör

Tillbehör i en Tryckluftsanläggning

Det finns en mängd olika tillbehör till en tryckluftanläggning som behöver kontrolleras, och en del av tillbehören behöver också servas för att er tryckluftsanläggning skall fungera optimalt och länge.

  • Kompressorn, servas enligt service och underhållsschema. Luftfilter, Oljefilter, Oljeseparator, Remmar, mm. Övriga slitdelar kontrolleras och bytes ut vid behov.
  • Lufttank, säkerhetsventilen kontrolleras och bytes vid behov.
  • Kyltork, funktionen behöver kontrolleras normalt 1 gång/år. Torkmedel och filter behöver bytas med längre intervall enligt den specifika torkens service och underhållsintervall eller miljö.
  • Stamfilter, bytas med jämna intervall och beroende på miljö.
  • Det finns en mängd andra tillbehör till en modern tryckluftsanläggning som behöver kontrolleras och servas. Paneler (elektronik), cyklonseparator, air-saver, kondensavledare, värmeåtervinning, olja-vatten separator mm.

Alla tillbehör och delar har olika funktioner och behöver då olika kontroller och service, nyare kompressorer innehåller också mycket mer teknik och kräver då högre specialistkompetens.

Tänk på att Kompetensen finns hos er Service Partner