Gänget som håller trycket uppe!

BLOG

Egen Tillverkning

Fördelar med en Service Partner med egen tillverkning

En tillverkare av kompressorer och övriga tillbehör till en tryckluftsanläggning ställer mycket högre krav på sig själv. för att mäta sig med konkurrenter, detsamma gäller utförd service och reservdelar.
Det för att anläggningen skall hålla och vara tillförlitlig under många år och så att kunden är nöjd.
Avbrott och stillestånd medför onödiga kostnader både för tillverkare och kund, samtidigt lämnas ofta en förlängd garanti, normalt 5 år. Därför måste allt både service och delar vara av hög kvalitet.

  • En högaktuell fråga idag hos både tillverkare och kunder är energieffektivitet, vad kan man göra för att minska energiförbrukningen, en enkel lösning kan vara läcksökning (det räcker inte med att bara kompressorn är energieffektiv – hela systemet måste vara det).
  • En annan stor fråga idag är miljö och hållbarhet. Vilka oljor och delar som används, hur hanteras miljöfarligt avfall, säkerhetsdatablad, krav från myndigheter etc.
  • En tillverkare tittar på hela tryckluftsanläggningen (inte bara kompressorn), vad som behöver bytas, serviceintervall och aktuell status. för att anläggningen skall fungera funktions fritt under många år.
  • En tillverkare kan hjälpa er med att optimera er anläggning för att den skall bli så effektiv som möjligt.

Tänk på att Kompetensen finns hos er Service Partner